dame

En fiberoptisk kabel er framtidens digitale motorvei som lar oss overføre tilnærmet ubegrenset mengde data. Ingen annen teknologi kan gi oss kjappere og mer stabilt Internett i dag eller i overskuelig framtid.

Det er Varanger Kraft som bygger ut og drifter nettet basert på vår lange erfaring med strømforsyning. Vi leverer stabile og sikre løsninger, som sikrer kundene våre raskt og stabilt Internett, samtidig samarbeider vi med Telia, for å gi kundene våre Norges beste og mest fleksible TV- og strømmetjeneste, Telia Play.
 

Fordeler med Varanger KraftFiber:

- Varanger KraftFiber bygges ut og driftes av lokale eiere som kjenner til lokalmiljø.

- Fibernettet har tilnærmet ubegrenset kapasitet som muliggjør alle tenkelige nettbaserte tjenester i dag og i framtiden.