Varanger KraftFiber har fått offentlig støtte fra Sør-Varanger Kommune til utbygging av fiberprosjekter i grissgrendte områder. 

For de aktuelle prosjektene tilbyr vi wholesaleprodukt til andre operatører.

Varanger KraftFiber følger Telenors gjeldende grossistpriser for våre tilgangsprodukter. Se Telenors Grossistportal

For mer informasjon om aktuelle prosjekt, send en henvendelse til salgfiber@varanger-kraft.no.