Varanger KraftFiber har fått offentlig støtte til utbygging av fiberprosjekter i grissgrendte områder i Sør-Varanger kommune, Nesseby kommune, Tana kommune og Båtsfjord kommune. 

For de aktuelle prosjektene tilbyr vi wholesaleprodukt til andre operatører.

Varanger KraftFiber følger Telenors gjeldende grossistpriser for våre tilgangsprodukter. Se Telenors Grossistportal

For mer informasjon om aktuelle prosjekt, send en henvendelse til salgfiber@varanger-kraft.no.

Sør-Varanger kommune: https://kommunekart.com/?urlid=16870870-7754-4b00-bc0d-d9295e3aea65

Nesseby kommune: https://kommunekart.com/?urlid=d1699b8c-fbb6-4dd4-b952-f1e1f1b898b0

Tana kommune: https://www.varanger-kraftfiber.no/fiberutbygging/tana/

Båtsfjord kommune: https://www.varanger-kraftfiber.no/fiberutbygging/batsfjord/