Fiber blue

 

Fiberoptikk er den raskeste og mest stabile måten å overføre data på. En fiberkabel består av en kjerne med svært rent glass eller plast som leder lyssignaler. Signalet blir ikke forstyrret av miljøet rundt, slik som ordinære elektriske signalkabler av for eksempel kobber. Man oppnår derfor vesentlig høyere hastigheter og bedre stabilitet. Av nye nett som bygges i dag er fiberoptiske kabler nærmest enerådende.

Varanger KraftFiber sitt fibernettverk er bygget ut utelukkende med fiberoptisk kabel. Dermed er innbyggerne i Øst-Finnmark sikret det mest moderne og framtidsrettede datanettet i overskuelig framtid. Fibernettet har en enorm datakapasitet som muliggjør alle typer tjenester. Du får både høyhastighets Internett og høydefinisjons interaktive TV-tjenester gjennom samme kabel.

Vi bygger ut i stor skala i hele Øst-Finnmark. Bor du i et område uten fibertilkobling?

Kontakt oss direkte for å høre om mulighetene i fremtiden.