For bestilling eller mer informasjon klikk her.


Sone 1 - Nesseby er delt inn i følgende områder:

  • Nord: Fra Bergeby til Hammernes.
  • Sør: Fra Vesterelv til og med Øvre Vesterelv.


Soneinndeling Fiberutbygging Nesseby
(Kartdata: Kommunekart.com)


Sone 3 - Sør-Varanger er delt inn i følgende områder:

  • Sør: Håkseth til Vaggetem Sør.
  • Vest: Stonga-Munkefjord, Bugøyfjord med Valen og Vagge.
  • Øst: Ropelv til Renøysund.


Kart
(Kartdata: Kommunekart.com)