Tana

Utbyggingen krever minst 50% bestilling i området innen 1. mars 2016 for å bli realisert og eventuell utbygging starter i løpet av sommeren 2016. 

Dersom det blir mindre enn 50% bestillinger vil ikke utbyggingen bli foretatt.
Planlagt ferdigstillelse er Desember 2016.
Området som er med i plan for utbygging er begrenset fra Tana bru til Sjåvik som ligger ca. 2,7 km fra Langnes.

Varanger KraftFiber planlegger et info møte i Tana i løpet av Januar 2016.
Vi har allerede mottatt en god del interessemeldinger i området.
Alle som er interessert kan legge inn sin bestilling på:
https://www.varanger-kraftfiber.no/bestilling/