• Brudd/knekk i nettverkskabel mellom fibersentral og trådløs ruter. Dette kan gi lavere hastighet inn til den trådløse ruteren.
     
  • Gammel teknologi på trådløs ruter eller trådløs enhet (Eldre modell iPhone, iPad, Datamaskin o.l)
     
  • Enheter er koblet opp mot 2.4 GHz istedenfor 5 GHz


Løsning: Prøv å bytt nettverkskabel mellom fibersentral og ruter. Du kan også koble prioriterte enheter som trenger høyere hastigheter til 5GHz nettverket eller direkte med nettverkskabel, samt flytte lavere prioriterte enheter til 2.4GHz nettverket.

Alternativ løsning: Det kan være at du burde kjøpe en ny trådløs ruter. Kontakt oss gjerne på telefon 789 62 630, så kan vi gi deg et godt tilbud på dette.